Středověké hudební nástroje a hudba v době Karla IV.

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Srdečně Vás zveme na přednášku hudebního skladatele Lukáše Matouška.

Přednáška se zaměří na prezentaci středověké hudby a hudebních nástrojů. Součástí prezentace budou také hudební ukázky.

vstup zdarma

Počátky hudby na našem území v raném středověku jsou doloženy z dob 11.stol., kdy v rámci bohoslužeb začala převládat latinská bohoslužba a v jejím rámci ovšem i církevní kanonizovaný zpěv, tzv. gregoriánský chorál. K masivnímu rozkvětu církevní hudby docházelo v 13. -14. stol. kdy začaly vznikat oslavné písně svatých i světských patronů (tropy, hymny, rýmovaná officia).

Na konci 14.stol. se začaly prosazovat tzv. cantiones, tedy latinské duchovní písně, které tvořili především klerikové a studenti.

Ve 13.-14. století prokazatelně hostil královský dvůr posledních Přemyslovců a poté Lucemburků řadu známých německých minnesingrů, kteří opěvovali české panovníky (Reinmar von Zwetter), určitě zde byli známi i další (Neidhardt von Reuenthal, Heinrich von Meissen, zvaný Frauenlob, Heinrich von Mügeln aj.).

Účinkují

Lukáš Matoušek, hudební skladatel

Termíny