Vzdělání jako trvalá hodnota

Kurzy, vzdělání, konference

Pravé vzdělání by mělo vést člověka k vyšším hodnotám a zároveň k opravdovému lidství. Mělo by pomáhat v pochopení věčných zákonů, aby se člověk jejich přijetím vřadil do stvoření jako harmonický činitel a svým jednáním pomáhal k zlepšení poměrů na zemi. Přijetí těchto zákonů člověka nesvazuje, naopak mu přináší vnitřní svobodu, činorodost a štěstí.

Cílem přednášky a následné besedy je podnítit posluchače k zamyšlení nad současnou podobou vzdělání a vyvodit směr žádoucích změn.

Přednáší Šárka Šandová

 

Vstupné:

90 Kč (zlevněné 60 Kč)

Kontaktní osoba:

Václav Kazda

Tel. 545 213 964

Email: info@poselstvigralu.cz

http://www.hnutigralu.cz

Účinkují

Přednáší Šárka Šandová

Další dokumenty k akci

  
Termíny