Improvizace- pohyb Taneční seminář

Volný čas, Sport, Kurzy, vzdělání, konference

17:30 - 20:30

První část lekce bude zaměřená na improvizační cvičení, rozvíjení pohybového repertoáru a uvědomování si vazby mezi pohybem a prožitkem. Druhá část bude zaměřená na rozšíření pohybového repertoáru na základě konkrétní taneční techniky (jazz, flamenco, balet…), která nám pomůže určit některé vlastnosti v pohybu a tanci, např. ladnost, živelnost, kontrolu, uvolněnost a mnohé další. To vše nám přinese nové zážitky v tanci, zlepšení tanečního projevu, ale zejména bohatší prožívání vlastního života.

Pro účast v kurzu není nutná žádná předchozí taneční zkušenost.

Lektorka: Hanele Dezortová, olomoucká tanečnice, lektorka a choreografka

přihlášky: h.dezortova@gmail.com

Termíny