Přednáška o roubených objektech v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru

Volný čas

Únorová přednáška Jany Koudelové a Václava Michaličky nese název Roubené objekty v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru – zbylé doklady tradičního stavitelství. Na přednášku jste srdečně zváni ve středu 17. února v 17 hodin.


Na území Ostravska a Karvinska dnes již málokdo očekává výskyt roubených objektů tradičního stavitelství, chceme-li lidové architektury. A přece zde zůstalo zachováno několik desítek roubených staveb: obytných domů, stodol a jedna sýpka. Ráz svébytného průmyslového regionu vybízí k zamyšlení nad vztahem tamějších obyvatel k roubeným objektům, nad možnostmi jejich využití a vůbec nad specifiky zdejší lokální identity. Samotné stavby jsou v uváděném prostoru ojedinělými prameny poznání místní stavební tradice spjaté s územím Těšínského Slezska. Přibližme si detailněji konkrétní objekty s dochovanou roubenou konstrukcí v prostoru ostravsko-karvinského revíru, pokusme se definovat jejich společné znaky a představme si tyto stavby v kontextu sociálního vývoje.

Přednáška se uskuteční ve středu 17. února v 17 hodin v sídle NPÚ, ÚOP v Ostravě (Odboje 1, Moravská Ostrava). Vstup je zdarma.

Termíny