CHARITATIVNÍ TANEČNÍ AKCE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI AAJA, Z. S.

Volný čas, Turistika, sport a turistika, volný čas, kultura
Program:
16:00 - 17:00 Zumba kids
17:00 - 18:00 Vystoupení taneční skupiny Demi dance
18:00 - 19:00 Zumba Master Class - jednoduché taneční choreografie pod disco světlením s Káťou
Cena: 50 Kč Zumba Kids a účast na akci, 100 Kč Master Class. Prodej lístků TS Demi Dance v KD Medůza 1. patro.
Výtěžek putuje neziskové organizaci Aaja, z. s., která se aktivně věnuje animoterapii a jiným aktivitám zaměřeným na zvyšování kvality života lidí se znevýhodněním.
Termíny