DĚTSKÉ ŠIBŘINKY

Volný čas, Hudba, Pro děti, Turistika, sport a turistika, hudba, volný čas, pro děti
Vstupné dobrovolné. Na programu tanec, soutěže, hry, rej masek, koblížky apod. Pořadatel: TJ Sokol Jihlava, www.sokoljihlava.cz
Sokolovna, Tyršova 12, Jihlava
Termíny