BEZPEČNOST SENIORŮ...

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, volný čas, kultura, pro seniory
jak se zachovat v různých životních situacích, které seniory ohrožují – přednáška Městské policie Jihlava
V SÁLE EDISON KINA DUKLA JIHLAVA
Přihlášky na přednášky adresujte telefonicky na číslo 724 650 241 nebo e-mailem na adresu:
poulova.p@kr-vysocina.cz. Vstup zdarma.
Termíny