Přednáška: Vzpomínka na meteorit Žďár

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, volný čas, kultura
Přednáška Ing. Tomáše Holendy obsahuje informace o základním rozdělení meteoritů se zvláštním zaměřením na tzv. meteority s rodokmenem (víme, odkud těleso přiletělo a na základě pozorování se povedlo nalézt alespoň jeden meteorit). Hlavní část přednášky bude zaměřena na vlastní zážitky z hledání meteoritů.
Ing. Tomáš Holenda z Astronomického klubu Pelhřimov je nálezcem 1. úlomku meteoritu Žďár a účastník mnoha pátracích meteoritických expedic.
Přednáška se uskuteční v muzejním Malovaném sále v pátek 15. ledna od 17:00.
Termíny