VÝROČNÍ ČLEN.SCHŮZE CENTRA PRO SENIORY VE VSETÍNĚ

Volný čas, ostatní, volný čas, pro seniory
Centrum pro seniory ve Vsetíně pořádá ve čtvrtek 28.ledna v 16 hod. - Malý sál DK
- Výroční člen.schůze (s doplňující volbou členů do výboru)Kontakty Centra pro seniory ve Vsetíně:
Ing.K.Poláčková: 517993151, mob. - 737706021, 737085721,
e-mail.adresa Centra: seniorcentrum.vsetin@seznam.cz
Sídlo Centra :Vsetín, Horská 1920

Výbor Centra přeje všem krásné a příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku přejeme všem hodně štěstí,
zdraví,lásky a pohody.

Provoz Centra je umožněn především díky dotaci MÚ Vsetín a darům od sponzorů.Všem dárcům srdečně děkujeme
Termíny