Keramická dílna pro veřejnost - Glazování

Volný čas, volný čas, kultura
Pro účastníky keramických dílen zdarma.
Termíny