Tvůrčí dílna a čtení

Volný čas, Pro děti, volný čas, pro děti
Na dílničku je potřeba se předem přihlásit v oddělení pro děti nebo na tel. čísle 326 329 432 a s sebou si přinést kulatou bílou led svíčku. Vstup je zdarma.
Termíny