Na ceskách po Finsku

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, přednáška, volný čas, kultura
Přednáška s promítáním snímků Mgr. Michala Švece, překladatele z finštiny a předsedy z. s. Skandinávský dům.
Muzejní kavárna od 17 hodin.
Termíny