Objevy pod pyramidami

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu. Druhá část výstavního cyklu Poklady starého Egypta je připravena ve spolupráci mezi Českým egyptologickým ústavem FF UK, Náprstkovým muzeem a Regionálním muzeem v Kolíně. Výstava Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a v Súdánu se věnuje významným archeologickým nalezištím na území Egypta a Súdánu, kde pracují archeologické expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ČEgÚ). Největší pozornosti se dostává nejdůležitější z nich, na pyramidovém pohřebišti v Abúsíru, kde ČEgÚ pracuje již 55 let. Kromě hrobových komplexů členů královské rodiny a společenské elity žijících v polovině 5. dynastie (cca. 2450 př. Kr.) v její centrální a hrobek kněží a úředníků doby Staré říše v jižní části, se expedice zabývá výzkumem velkých šachtových hrobek Sajsko-perské doby v západní části této lokality. Kromě jiného jsou ve výstavě představeny i úspěchy české expedice z poslední doby, jako je objev souboru soch z hrobového komplexu princezny Šeretnebtej nebo hrobky dosud neznámé královny Chentkaus III. Další oblastí, kde expedice ČEgÚ v Egyptě působí, je el-Hajez v jižní části oázy Bahréja v Západní poušti. Tam se expedice soustřeďuje na výzkum vývoje této části Sahary v Římské době a na počátku křesťanské éry. Členové ČEgÚ pracují také na dvou lokalitách v Súdánu – na Sabaloce a v Usli. Zkoumají zde reakce místních komunit na náročné přírodní podmínky v období mezolitu, egyptské Nové říše, napatské říše a v době merojské. Při práci na všech těchto unikátních lokalitách expedice ČEgÚ kromě standardních archeologických a lingvistických metod využívají široce založené mezioborové spolupráce s přírodními a technickými vědami. Vedle exponátů z fondů Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Národního muzea, je téma představeno pomocí informačních panelů, fotografií, a audiovizuálních programů.
Termíny