Antonín Mužík - ZEM, vernisáž výstavy

Výstava, Volný čas, výstava, volný čas, kultura
Autor své náměty a inspirační zdroje čerpá především z elementárního řádu přírody. Senzibilně pozoruje nepatrné i markantní změny s proměny fauny i flóry související jak s ročním obdobím, tak s aktuálními klimatickými podmínkami. Tu buď spontánně zaznamenává do formátu intimních kreseb, nebo je hlouběji rozpracovává na větších plochách do jakýchsi malířských haiku.
Termíny