Jiří Hastík - Nezapomínky

Výstava, Volný čas, výstava, kultura, volný čas
17. prosince oslaví 70. narozeniny Jiří Hastík, malíř, grafik, teoretik výtvarného umění, který se výraznou měrou podílel na vzniku unikátních knižních publikací, mapujících vývoj olomoucké výtvarné kultury od začátku 19. století do současnosti. Autor více než 500 odborných textů z oblasti současného výtvarného umění, svou více než čtyřicetiletou kurátorskou činností významně přispěl ke zviditelnění olomoucké výtvarné scény nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. V roce 1989 stál u zrodu Unie výtvarného umění Olomoucka. V rámci UVUO se podílel na spořádání více než 300 spolkových a individuálních výstav v Olomouci, České republice, zemích Evropské unie i zámoří. Je držitelem Ceny města Olomouce 2014 v oblasti kultury.
Termíny