Rybářské školení

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, vzdělání, volný čas, kultura
Povinné školení pro všechny členy MO ČRS Olomouc od 8 do 15 let, kteří nenavštěvují rybářské kroužky při MO ČRS Olomouc. Přezůvky a psací potřeby s sebou. Zájemci o získání prvního rybářského lístku budou proškoleni a na závěr školení vykonají závěrečnou zkoušku formou písemného testu. Po jejím úspěšném složení obdrží na místě osvědčení k vydání prvního rybářského lístku. Všichni účastníci obdrží potvrzení, na jehož základě bude možno obdržet platnou povolenku 2016 a pořídit platný rybářský lístek na MMOL. Na školení se přihlašujte přes e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz
Termíny