Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference, kultura, vzdělání
Hlavním tématem konference AEDUCA 2015 je „Rozmanitost ve vzdělávání“. Pro již 11. ročník si konference AEDUCA 2015 připravila drobné změny, které v podstatě zrcadlí současnou situaci v celoživotním vzdělávání, resp. ve vzdělávání dospělých. Konference je podporována významnými partnery (AIVD ČR, EDUMENU, Pevnost poznání) a získala záštitu MŠMT, MPSV, FDV. Je součástí Týdne vzdělávání dospělých.
Termíny