Základy storytellingu a jeho využití nejen v environmentálním vzdělávání

České Švýcarsko o.p.s. Vás srdečně zve na seminář představující zajímavou metodu tzv. „storytelling“. Storytelling (v překladu vyprávění) je umělecká disciplína a edukační prostředek vybavený metodickou a didaktickou základnou, a jeho využití např. ve školách či při různých volnočasových aktivitách je odzkoušeno s pozitivními výsledky. Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni, obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu, napomáhá chápat souvislosti, podporuje kritické myšlení, klade před posluchače názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů, zvyšuje schopnost naslouchat a chápat, podněcuje tvořivé psaní a představivost, zvyšuje schopnost komunikace. Lektorka: MgA. Barbora Schneiderová (Spolek Storytelling) Kurz je určen pro pedagogy, studenty i lektory. Kurz není akreditovaný MŠMT, ale účastnící obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Vzhledem k charakteru kurzu je maximální počet účastníků 16. Na seminář je nutné se předen přihlásit.  Vložné na kurz je 200, - (hradí se na místě proti přijmovému dokladu). Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 412 383 467, 775 552 790 Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu: České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem                                                                        

Termíny