FLÓRA A VEGETACE ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška Ing. Handrije Härtela, Ph.D., o zajímavostech květeny Českosaského Švýcarska, o vzácných druzích rostoucích na chudých pískovcích i živinami bohatých vulkanitech a o postupném navracení původního pralesa do národního parku.

Vstup volný. 

Termíny