Z fotokroniky města roky 1955/1956 - přednáška v Hostinném

Volný čas

Život ve městě Hostinné před 60. lety slovem i obrazem připomene Tomáš Anděl.

Termíny