MARIE JIRÁSKOVÁ - PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU

Výstava, Volný čas, Hudba

Cyklus koláží vznikl v letech 2011- 2015 jako výsledek experimentů se sbírkovými přírodninami. Minimalistické, lapidární a současně drobnokresebné objekty v entomologických krabicích jsou kompozitními iluzemi, využívajícími motivů opouštění, zapomínání a znovuobjevování v duchovní i materiálové rovině.

Termíny