Velkopavlovické ostatky

Volný čas, Pro děti

 

Ostatkový průvod masek, tradiční scénky, tance a písně s CM i harmonikou, zabijačkové a masopustní speciality, rukodělné díničky pro děti, zábava pro všechny - malé i velké.

14.00 Sraz maškar, krojovaných i ostatních na nádvoří Ekocentra, povolení Ostatků panem starostou, průvod městem

16.00 Ostatkový program i volná zábava s CM Lašár i harmonikou, tradiční tance, písně, pochovávání basy atd.

 

Účinkují

CM Lašár + harmonika, Velkopavlovická chasa, Presúzní sbor, Jarabinky, aj.

 

Termíny