Je v životě spravedlnost?

Kurzy, vzdělání, konference

Tato otázka hýbe mnohými z nás. Téměř denně jsme svědky různých událostí, ať už u sebe samých, v rodinách, mezi známými, v zaměstnání, nebo právě tak na mezinárodní, globální úrovni, kdy se ptáme, jak je možné, že se lidé stávají bez zřejmého vlastního přičinění oběťmi neštěstí, které náhle a hluboce zasahuje do jejich života. Na druhé straně vídáme často lidi na výsluní, kteří i přes zřejmé nepěkné charakterové vlastnosti dosahují jednoho úspěchu za druhým. Věřící lidé pak často poukazují na úsloví, že cesty Páně jsou nevyzpytatelné, ti nevěřící mluví o náhodě, libovůli a o vítězství těch silnějších a bezohlednějších. Kniha „Ve Světle Pravdy“ nám zde podává překvapivě jasnou odpověď, ukazuje logický řád ve světovém dění a ukazuje, jakým způsobem je svobodná lidská vůle neodvolatelně spojená s odpovědností za vše, co děláme.

Touto přednáškou zahajujeme festival Jaro s Poselstvím Grálu v Jičíně. V rámci večera festival představíme a na závěr Vás pozveme na malé občerstvení.

Kontaktní osoba:

Václav Kazda

Tel. 545 213 964

Email: info@poselstvigralu.cz

Účinkují

Přednáší Petr Březina (úvodní slovo Jan Zubatý).

Další dokumenty k akci

  
Termíny