Proč oslovuje kniha Ve světle Pravdy, Poselství Grálu tolik lidí?

Kurzy, vzdělání, konference

V dospívání se v člověku zintenzivní touha poznávat, rozumět světu kolem sebe a hlavně také tomu, co se odehrává v jeho nitru. Člověk se probouzí a ptá se po smyslu života, po spravedlnosti a pravdě, zda existuje život po smrti a v neposlední řadě, i zda je Bůh. Zároveň intenzivně vpíjí dojmy z vnějšího světa. A tak se může i stát, že ony převáží a on na chvíli zapomene hledat odpovědi na základní otázky bytí. Jsou v něm ale trvale přítomny a ozývají se jeho svědomím v okamžicích nenadále radosti, bolesti či smutku. To jsou ty chvíle, které v nás opětovně probouzejí touhu hledat odpovědi.

Kniha Ve světle Pravdy, Poselství Grálu nabízí pozornému čtenáři možnost tyto odpovědi nalézt. Ne tak, že by přečtené měl bezhlavě přijímat, ne, nýbrž vybízí čtenáře, aby přečtené sám zpracovával, zvažoval a ověřoval si v životě. Aby sám poznával, že je to kniha z života pro život. Styl jazyka, jehož autor používá, nenechá člověka chladným. Probouzí v něm emoce, a tak jen málokdo po jejím přečtení zůstává nedotčen, pro každého vážně hledajícího člověka je zdrojem nevyčerpatelných hodnot.

Přednášející by se s Vámi rád podělil o zkušenost, čím a proč jej tato kniha oslovila, jak změnila jeho život a náhled na něj. Věří, že spolu na přednášce strávíme inspirativní večer, který bude zakončen čtením jedné přednášky z knihy Ve světle Pravdy.

Kontaktní osoba:

Václav Kazda

Tel. 545 213 964

Email: info@poselstvigralu.cz

Účinkují

Přednáší Jan Zubatý

Další dokumenty k akci

  
Termíny