Mendelianum – atraktivní svět genetiky

Výstava, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Návštěvnické centrum Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky a molekulární biologie nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Díky spojení historických prostor, kde působil zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, se špičkově zařízenou laboratoří si návštěvníci mohou aktivně vyzkoušet řadu metod a laboratorních postupů od opylování květů hrachu po genovou expresi.

Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia vývoje živých systémů z hlediska dědičnosti a proměnlivosti. Svou teorii podložil Mendel pokusy s hrachem a dalšími rostlinami, které prováděl v zahradě Augustiniánského kláštera na Starém Brně. (Oddělení pro historii biologických věd)

Při elektronické registraci 50% sleva na vstupném, e-mail: mendelianum@mzm.cz nebo telefon 515 910 411

Projekt Mendelova návštěvnického centra vznikl za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Termíny