Vějíř loutek dálného orientu

Výstava, Volný čas, Pro děti

Asijské loutky ze sbírky Helgy Brehme – Theater am Faden, Stuttgart

Výstava představuje mimořádnou osobnost Helgy Brehme, loutkářky a ředitelky Theater am Faden ze Stuttgartu. Především pak vybrané exponáty z její obsáhlé loutkové sbírky, zejména atraktivní loutky z rozličných oblastí orientu. Dominují zde stínové loutky z Indonésie, Indie a Číny, dále indonéské spodové hůlkové loutky trojrozměrné i reliéfní, unikátní hůlkové loutky typu bunraku z Japonska, čínské maňásky a také velké marionety z Barmy. Výstava je doplněna obrazovým materiálem a základními informacemi o specifických formách loutkového divadla asijských kultur. Okrajově uvádí také divadelní aktivity Helgy Brehme a Theater am Faden spojené tematicky s exponovaným fenoménem.

Výstavu připravilo Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea ve spolupráci s Theater am Faden.

Termíny