Environmentální výchova prožitkem II. - Pole, louka, les, voda a její okolí

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER Vás srdečně zve na seminář představující metody, formy a aktivity environmentální výchovy, zaměřené na smyslové vnímání a prožívání přírodních zákonitostí. Přibližuje možnosti realizace environmentální výchovy prostřednictvím smyslové, výtvarné, dramatické, pohybové a hudební výchovy v terénu s využitím badatelských aktivit. Vhodné pro programy škol v přírodě, terénních vycházek a výletů. Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Pro účastníky jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky. Lektorka: Bc. Lenka Hronešová (SEVER Hradec Králové) Kurz je určen pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ, studenty a lektory ekoprogramů. Na seminář je nutné se předem přihlásit na kontaktním mailu. Vložné na kurz je 200, - Občerstvení je zajištěno. Nutné terénní oblečení, program proběhne z velké části v nedalekém městském parku. Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 412 383 467, 775 552 790 Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu: České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem

Termíny