Environmentální výchova prožitkem I. - Využití školní zahrady a parku

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER Vás srdečně zve na seminář představující metody, formy a aktivity environmentální výchovy, zaměřené na smyslové vnímání a prožívání přírodních zákonitostí v nejbližším okolí mateřské nebo základní školy. Přibližuje možnosti realizace environmentální výchovy prostřednictvím smyslové, výtvarné, dramatické, pohybové a hudební výchovy v terénu s využitím badatelských aktivit. Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Lektorka: Bc. Lenka Hronešová (SEVER Hradec Králové) Pro účastníky jsou připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky. Kurz je určen pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ, studenty i lektory. Na seminář je nutné se předem přihlásit.  Počet míst je omezený. Vložné na kurz je 200, -                                                                                                  Občerstvení je zajištěno. Nutné terénní oblečení, program proběhne i v nedalekém městském parku, kde lektorka seznámí s praktickými ukázkami, co s dětmi v přírodě podnikat.                                                                     Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 412 383 467, 775 552 790 Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu: České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem                                                                   

Termíny