Relikty obléhání města Loket v 15. a 17. století (přednáška)

Volný čas

Přednáška archeologa Mgr. Filipa Prekopa se uskuteční v úterý 26. ledna v 18 hodin v sídle pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti.


 

Kontakt:
  • NPÚ, ÚOP v Lokti, Kostelní 81/25, Loket, tel. +420 352 684 796, e-mail: sekretariat.loket@npu.cz
Termíny