Cyklus Čtení starých textů

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Cyklus je určen laickým zájemcům o historii, obecním kronikářům či studentům historických oborů, kteří se chtějí seznámit s písmy 16. - 19. století. Důraz bude kladen na novogotická písma. Cvičení jsou vhodná jako doplněk k cyklu TVORBA RODOKMENU.

Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

Účinkují

Lektoruje Martin Hůrka.

Termíny