Večer s Desaterem na téma 7. a 8. přikázání

Kurzy, vzdělání, konference

V otevřené diskusní skupině se společně zabýváme Abd-ru-shinovým výkladem Desatera Božích přikázání. Tématem dnešní diskuse je 7. a 8. přikázání:

NEPOKRADEŠ!

NEVYDÁŠ KŘIVÉ SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU!

Prosíme Vás o  přečtení Abd-ru-shinova výkladu těchto přikázání v rámci vlastní přípravy. Vyvstanou-li ve Vás při čtení jakékoliv otázky, pokusíme se na ně v rámci večera společně nalézt odpovědi a v rozhovoru hlouběji proniknout do obsahu obou přikázání.

Z důvodu lepšího plánování a přípravy Vás prosíme o předchozí přihlášení na info@poselstvigralu.cz nebo tel. 545 213 964.

Diskusní skupina má napomoci k získávání cenných poznatků pro svůj vlastní život prostřednictvím práce s Abd-ru-shinovými spisy.

Srdečně Vás zveme do naší diskusní skupiny.

Účinkují

Kontaktní osoba: Jan Zubatý

Termíny