Ahoj můj miláčku

Kurzy, vzdělání, konference

Zveme Vás na uvedení korespondence Juliany Jirousové a Ivana Martina Jirouse z let 1977–1989.

Čtení z knihy Ahoj můj miláčku (Torst, 2015) a besedy o ní se účastní Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a další aktéři dopisů … a také historik Tomáš Bursík a editorky Marta Kordíková, Petra Poukarová Klimešová a Daniela Iwashita.

Ivan Martin Jirous byl od svatby s Julianou Jirousovou v roce 1976 do roku 1989 z politických důvodů čtyřikrát vězněn. Po dobu odloučení manželů, které trvalo celkem sedm a půl roku, se stala jejich jedinou pravidelnou komunikací korespondence. Přestože byla kontrolována a tematicky i formálně omezována cenzurou, je soubor 357 vzájemných dopisů z let 1977 až 1989 sdělný, nabitý láskou, zprávami o dění, poezií, kritičností i humorem a společnou vírou, že vše, co se právě rodině děje, má vyšší smysl.

Termíny