Ladislav Kudrna: Na divokém severu. Underground v Teplicích, 1965–1985

Kurzy, vzdělání, konference

Severočeský kraj, zejména Teplice, patřil společně s Prahou mezi přední centra opoziční komunity, známé pod pozdějším označením underground. Nonkonformní společenství se záhy ocitlo ve střetu s komunistickým režimem. Počínaje rokem 1965 začalo období, charakterizované jako podhoubí undergroundu (protounderground), zatímco o dvacet let později, v roce 1985, došlo k oživení podzemního hnutí po tvrdé perzekuci z počátku let osmdesátých.

Ladislav Kudrna je historik z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Těšíme se na Vás!

Termíny