Automatická Intuitivní kresba

Kurzy, vzdělání, konference
Kurz intuitivní automatické kresby Vás naučí uvolňovací kresbě, která je přínosnou a očistnou sebepoznávací technikou.

Kurz Základy automatické intuitivní kresby Vás naučí uvolňovací kresbě, která jepřínosnou a očistnou sebepoznávací technikou.

Uvolňovací kresbou přenesete své potíže a vnitřní konflikty na papír, to Vám může pomoci je lépe nahlédnout a pochopit, rovněž pročistit. Za pomoci této metody je možné pročistit různé strachy a bloky, které nás mnohdy zcela zbytečně brzdí, neboť uložené často hluboko v našem podvědomí, ale někdy i vědomí.

V odpolední části tohoto kurzu se naučíme, jak se samotnou automatickou intuitivní kresbou pracovatBudeme pracovat s tématy, která jsou pro Vás osobně v tuto chvíli stěžejní a důležitá. Vytvoříte si též vlastní léčivý nebo harmonizující obrázek.

Možnosti automatické intuitivní kresby jsou široké. Věřím, že stejně jako mne , když jsem se s ní před několika lety seznámila a začala s ní pracovat, Vás nejen zaujme, ale i obohatí a zlepší Váš život.

Účinkují

Mgr. Jana Gajdošová

Termíny