7. ročník memoriálu Jiřího Fröhlicha

Sport

7. ročník memoriálu Jiřího Fröhlicha -

volejbalového turnaje smíšených družstev pro neregistrované

 

Termín konání: 16.1.2016

 

Místo konání: Sokol Karlín, Malého 1, Praha 8, dolní a horní sál

 

Zahájení turnaje: 9.00 hod. , prezence od 8.30 hod.

 

Přihlášky: do 8.1.2016 na adresu Sokol Karlín, Malého 1, 186 00 Praha 8, osobně, poštou nebo mailem : sokol.karlin@volny.cz

 

Startovné: 800,- Kč

 

Informace k organizaci turnaje:

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel odbíjené. Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev a upřesněn při prezenci.

Družstva tvoří minimálně 2 hráčky doplněné muži.

Každé družstvo má vlastní míč.

 

Vstup do tělocvičen pouze v sálové obuvi.

 

První tři družstva budou oceněna.

 

Občerstvení tradičně zajištěno.

Termíny