Pavel Trnka FIGURAL ANIMAL

Výstava

Akademický malíř Pavel Trnka na výstavě v galerii Kotelna v Říčanech bude prezentovat svoji kresebnou, malířskou a ilustrační tvorbu.

Kresba zaobírající se hlavně figurálními náměty se opírá o realistické studie a je záměrně deformována, stylizována, abstrahována.  Lidská figura je pro autora východiskem, inspirací. Kresbu chápe jako prostředek, jak vyjádřit svoje názory, emoce, postoje. 

Kresebné schopnosti  Pavel Trnka využívá a promítá i do malby akrylem, nebo akvarelem. Rád využívá nenašepsované plátno. Barvu nechává do plátna zapíjet. Zkoumá kontrast čistých ploch a litých struktur. V abstraktních malbách se zabývá především barevnou skladbou, rytmem, strukturou a plochou. V drobnějších akvarelech využívá téměř kaligrafické lehkosti tahů.  Výtvarník se v tvorbě  nevyhýbá ani grafickým technikám.  Zpracoval například cyklus ilustrací k dílu Francois Villona v grafické technice suchá jehla.

 

Výstavu uvede Boris Jirků na vernisáži ve čtvrtek 14. ledna od 18:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Termíny