Splutí zahraničních řek (Dunajec, Salza, Soča, ...)

Turistika
Pořadatel:KUDRNA
Ročník:27
Loňský počet účastníků:0
Začátek:06.05. 2016  Místo: viz katalog
Konec:28.09. 2016
Kontakty

www.kudrna.cz

542 216 764

ck@kudrna.cz

Termíny