Badatelsky orientované vyučování

České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza Vás zve na seminář na téma badatelsky orientovaného vyučování. Chcete aby žáky bavil přírodopis, fyzika, biologie nebo chemie? Seznamte se s metodou badatelsky orientovaného vyučování, která využívá přirozené zvídavosti dětí, kdy žáci objevují svět pomocí pokusů, které si sami naplánují. Badatelsky orientované vyučování je osvědčeným přístupem, který podněcuje u žáků chuť zkoumat a dozvídat se nové věci, rozvíjí jejich kritické myšlení a motivuje je k samostatnému bádání. Tento směr je v ČR poměrně nový, proto ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza přinášíme účastníkům kurzu průvodce touto metodou. Externě na průvodci a metodické příručce pracoval i tým 26 pedagogů, kteří aktivity vyzkoušeli a ověřili je v praxi. Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát. Vhodné pro pedagogy 3. - 5. třídy a pedagogy přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ, lektory ekologické výchovy, pracovníky s dětmi a mládeží v zájmových kroužcích. Více o metodě a projektu na www.badatele.cz Přednášející: Ing. Dana Votápková ze vzdělávacího centra Tereza Akce je zdarma a pro účastníky jsou připraveny ekovýchovné materiály.                                                                                    Každý obdrží metodickou příručku: Badatelsky orientované vyučování                                                                          Na seminář je nutné se předem přihlásit. Kontakt: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, 412 383 467, 775 552 790 Seminář je realizován díky podpoře SFŽP a MŽP v rámci projektu: České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: Společně za stejným cílem                                                                                                                                                                                                                                         

Termíny