Použití únikových technik při práci s klienty s rizikovým chováním

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: 2015/0972-PC/SP/VP/PP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 8 hodin


Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové


Termín konání: 16.2.2016


Lektor: Bc. Jiří Šmahlík


Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na seznámení s verbálními a neverbálními technikami používanými při řešení nejrůznějších situací s klienty s rizikem v chování, kterým je poskytována sociální služba. Teoretická část kurzu obsahuje seznámení se základními postupy a pravidly přístupu ke klientovi zaměřenými na bezpečí pracovníka i klienta. Pozornost bude věnována konceptu proxemických zón, fyzické komunikace a architektoniky prostoru poskytované služby. Součástí praktické části kurzu budou modelové situace, průpravná cvičení, dramatizace a opakovaný nácvik šetrných únikových technik v různých situacích, které v praxi v oblasti sociálních služeb nastávají.

Přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/pouziti-unikovych-technik/

Termíny