Kurz zaměřený na sebepoznání prostřednictvím podpůrného působení skupiny

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: MPSV 2013/0562-PC/SP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 8 hodin


Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové, naproti budově Terminálu HD


Termín konání: 13.6.2016


Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová


Cílové kompetence:
Obsahem kurzu je zvýšení zdravého sebepojetí a sebeuvědomění, které se může výrazně promítnout do práce s klienty v oblasti sociálních služeb. Účastník kurzu reflektuje své osobnostní vlastnosti (i slabší) a je schopen je zakomponovat do vlastního sebepojetí.

přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/kurz-zamereny-na-sebepoznani-prostrednictvim-podpurneho-pusobeni-skupiny-2/

Termíny