Zvládání psychické zátěže a stresu

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: MPSV 2014/1311-PC/SP/VP/PP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 16 hodin


Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové, naproti budově Terminálu HD


Termín konání: 24.5.-25.5.2016


Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová, PhDr. Milan Novotný

Cílové kompetence: Kurz je zaměřen na získání znalostí a osvojení dovedností k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací a stresu v každodenním a profesním životě. Pozornost je věnována zdravotním důsledkům stresu, vnitřním a vnějším zdrojům zvládání stresu a především nácviku strategií zvládání stresu.

přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/zvladani-psychicke-zateze-a-stresu/

Termíny