Základy ergoterapie a ergodiagnostiky

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: MPSV 2013/0279-PC/SP/PP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 8 hodin


Účastnický poplatek: 1000,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové, naproti Terminálu HD


Termín konání: 23.2.2016


Lektor: Bc. Marika Hrůšová, ergoterapeutka


Cílové kompetence:

  • získání základních znalostí a dovedností pro realizaci prvků ergoterapeutických aktivit v sociálních službách
  • získání vědomosti ze základů a principů ergodiagnostiky v rámci ergoterapie

přihlášky na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/zaklady-ergoterapie-a-ergodiagnostiky-2/

 

Termíny