akreditovaný kurz Řeč těla napoví více než deset slov

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: 2015/0973-PC/SP/VP/PP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci,pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 8 hodin


Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové, naproti Terminálu HD


Termín konání: 4.2.2016


Lektor: PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová


Cílové kompetence:

Kurz je zaměřen na uvědomění si celkového významu komunikace, s důrazem na rozlišení verbální a nonverbální komunikace, uvědomění si důležitosti nonverbální komunikace a její pod prahové vnímání ve vzájemných vztazích mezi pracovníky a klienty. V rámci výuky budou probírány jednotlivé projevy nonverbální komunikace, a to jednak v teoretické rovině, tak prostřednictvím praktických ukázek a cvičení. Také bude poukázáno na nebezpečí zjednodušování jednotlivých signálů mimoslovní komunikace.

přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/rec-tela/

Termíny