akreditovaný kurz Psychiatrické minimum

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: MPSV 2012/1337-PC/SP/PP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 16 hodin


Účastnický poplatek: 1900,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové, naproti Terminálu HD


Termín konání: 1.2.-2.2.2016


Lektor: MUDr. Kristina Černá


Cílové kompetence:

  • seznámení se základními druhy duševních poruch, s jejich specifiky a možnostmi terapie v rámci sociálních a zdravotních služeb
  • osvojení dovednosti v oblasti řešení krizových situací klientů s duševní poruchou
  • umět pracovat s předsudky a mýty ve vztahu k duševně nemocným klientům

přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/psychiatricke-minimum/

Termíny