akreditovaný kurz Základy poskytování první pomoci

Kurzy, vzdělání, konference

Akreditace: MPSV 2014/1394-PC/SP/VP/PP


Cílová skupina: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, fyzické osoby


Délka kurzu: 8 hodin


Účastnický poplatek: 950,- Kč včetně DPH


Místo konání: Hradec Králové, naproti Terminálu HD


Termín konání: 19. 1. 2016


Lektor: Mgr. Marek Tuček, pedagog a záchranář Horské služby


Cílové kompetence:
- praktické osvojení základů poskytování první pomoci
- umět prakticky zvládnout kardiopulmonální resuscitaci, diagnostikovat různé druhy traumatologických poranění a prakticky zvládnout jejich ošetření

 

přihlášení na: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/1594-2/

Termíny