Rocková klasika

Hudba

Účinkují:
Marta Jandová – zpěv
Janáčkova filharmonie Ostrava
Heiko Mathias Förster – šéfdirigent JFO

Termíny