Odborné kolokvium k výstavě Ostrov umění v moři průmyslu. Zlínská škola umění (1939 – 1949)

Výstava, Volný čas
Výstava Zlínská škola umění (1939-1949) připravená Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně a Galerií Václava Chada, je vůbec prvním a zcela jedinečným počinem kriticky reflektující činnost instituce, kde byla mezi léty 1939-1949 vychována řada předních českých umělců a designérů. Škola umění byla založena navzdory nelehké době na sklonku meziválečného Československa v předvečer druhé světové války. Přesto si během deseti let své existence našla důležité místo v mnoha oborech českého výtvarného umění a designu. Historie školy byla úzce spjata především s postavou mladého dynamického ředitele architekta Františka Kadlece. Kromě něj ve škole působila řada dalších předních osobností československé meziválečné architektury, malířství a sochařství. Výstava představuje rozmanitou škálu výtvarných projevů sahajících od studijních kreseb přes návrhy plakátů, divadelní scény až po plastiky pro veřejný prostor či průmyslový design.  
Časový harmonogram kolokvia   10:30 – 11:30 Blok design a užitá tvorba Mezi tradicí a avantgardou – Zlínská škola umění (1939–1949) Mgr. Vít Jakubíček Dve bauhausovské inšpirácie – Škola umeleckých remesiel v Bratislave a Škola umění v Zlíne doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D. Stroj a socha – socha a stroj Mgr. Jiří Hulák 11:30 – 12:00 Diskuze   12:00 – 12:30 Přestávka   12:30 – 13:30 Blok volné umění Václav Chad (1923–1949) „Nevěděli jsme, kdy skončí válka“ doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. Slavoj Kovařík (1923–2003). Malíř fascinovaný moderní městskou kulturou i krajinou Mgr. Ladislav Daněk Umělecké osobnosti mezi absolventy školy PhDr. Václav Mílek 13:30 – 13:50 Diskuze  
Termíny