Koncert k 70. výročiu vzniku SFZ

Hudba, Vážná hudba, Opera, Klasická hudba
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň dirigent

Henryk Mikołaj Górecki Totus tuus
Olivier Messiaen O sacrum convivium
Ivan Hrušovský Cantate Domino
Leoš Janáček Otče náš
Eugen Suchoň O horách, op.8
Peter Cón Amor vincit omnia
Viliam Gräffinger Slovenské balady
Ivan Hrušovský Rytmus
Termíny