Monteverdi, Händel, Jartim, Vivaldi

Hudba, Vážná hudba, Opera, Klasická hudba
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Cantus
Ewald Danel umelecký vedúci/ husle
Juraj Jartim zbormajster

Claudio Monteverdi Christe, adoramus te
Georg Friedrich Händel Tochter Zion
Juraj Jartim Gloria a Sanctus z Omše sv. Vincenta de Paul
Antonio Vivaldi Gloria
Termíny