Rachmaninov, Musorgskij, Brahms

Hudba, Vážná hudba, Opera, Klasická hudba
Slovenská filharmónia
Petr Altrichter dirigent
Sergej Tolstov barytón

Sergej Rachmaninov Útes, symfonická báseň
Modest Petrovič Musorgskij Piesne a tance smrti
Johannes Brahms Symfónia č. 4 e mol, op. 98
Termíny